เกี่ยวกับเรา


หอพักหญิงธนดล

ที่อยู่:

1493/28 หอพักหญิงธนดล ถ.ริมคลองสมถวิล
แขวง/ตำบล : ตลาด  เมืองมหาสารคาม  มหาสารคาม  44000
Tel:0908597988
Fax: -

ใกล้สถานศึกษา:

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ใกล้สถานศึกษา:

ห้างฟาร์มมาร์ทโมเดริน์เทรด ปั้มน้ำมันปตท.(ในเมือง) ร้านอินเตอร์เน็ต สหกรณ์การเกษตร

อื่น:

เสริมไทย, รพ. ,มหาสารคามห้างฟาร์มมาร์ทโมเดริน์เทรด ปั้มน้ำมันปตท.(ในเมือง) ร้านอินเตอร์เน็ต


แผนที่เพิ่มเติม: